Smútočné oznamy

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. marca zomrela naša občianka Katarína KOVAROVIČOVÁ rodená Žiklová vo veku nedožitých 80 rokov, posledne bytom Zohor, Hviezdoslavova 54.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou začne v pondelok 28. marca o 14,00 hod svätou omšou a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. marca zomrel náš občan Vasil HRUŠČ vo veku 77 rokov, posledne bytom Zohor, Nad potokom 1.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým začne vo štvrtok 17. marca o 16,00 hod v Dome smútku v Zohore. Po obrade bude nasledovať svätá omša.

                  

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. marca zomrela naša občianka Anna POLAKOVIČOVÁ rodená Jurkovičová vo veku 70 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 53.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou začne v piatok 18. marca o 14,00 hod svätou omšou a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. marca zomrela naša bývalá občianka Anna KUBRICKÁ rodená Cabadajová vo veku 85 rokov, posledne bytom Bratislava predtým Zohor, Kováčska 5.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 11. marca o 12,00 hod na cintoríne v Slávičom údolí.

 

       Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. februára zomrel náš občan František TOMÁŠEK vo veku 86 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 53.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v pondelok 7. marca od 13:30 hod. pred Domom smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14:00 hod. a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. februára 2022 zomrela naša občianka Viera ŠURINOVÁ rodená Ščasná vo veku 64 rokov, posledne bytom Zohor, Na trávnikoch 7.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou začne zádušnou sv. omšou v kostole sv. Margity v Zohore v stredu dňa 23. februára 2022 o 14:00 hod a hneď po jej skončení budú obrady pokračovať na miestnom cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. februára zomrela naša občianka Mária KLASOVÁ rodená Klasová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Železničiarska 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 22. februára o 15,30 pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. februára zomrela naša občianka Žofia VACHÁLKOVÁ rodená Hricová vo veku nedožitých 95 rokov, posledne bytom Zohor, Obchodná 4.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 17. februára o 16,00 pred Domom smútku v Zohore. Po obrade bude nasledovať svätá omša.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. februára zomrela naša občianka Angela ŠČASNÁ rodená Piačková vo veku nedožitých 82 rokov, posledne bytom Zohor, Školská 18.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 18. februára o 14,00 pred Domom smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. februára zomrela naša občianka Mária SABOLOVÁ rodená Matejčíková vo veku 94 rokov, posledne bytom Zohor, Krátka 13.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 7. februára o 14,00 hodine v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 29. januára zomrela naša občianka Emília Mackovičová rodená Poláková vo veku 90 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 45.

 

Pohreb zosnulej bude v stredu 2. februára o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore. Omša za zosnulú bude v sobotu 5. februára o 17,30 hod v rímsko-katolíckom kostole v Zohore.

 

       Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. januára zomrel náš občan František HAVRAN vo veku nedožitých 88 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 29.

 

Pohreb zosnulého začne v piatok 21. januára o 14,00 hod svätou omšou v rímsko-katolickom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 19. januára zomrel náš bývalý občan Milan FABIÁN vo veku 76 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Dolná 4.

 

Pohreb zosnulého začne v pondelok 24. januára o 14,00 hod svätou omšou v rímsko-katolickom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. decembra zomrel náš občan Viktor DÉNEŠ vo veku 57 rokov, posledne bytom Zohor, Lábska 14.

 

Kto ste ho poznali venujte mi tichú spomienku.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 14. januára zomrel náš občan Jozef KINCSES vo veku 68 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 35.

 

Pohreb zosnulého sa začne v utorok 18. januára o 15,30 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. januára zomrel náš občan Ján GRELÍK vo veku 81rokov, posledne bytom Zohor, Sadová ulica 5.

 

Pohreb zosnulého sa začne v pondelok 10. januára o 14,30 hodine svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. januára zomrel náš občan Bernard HARAMIA vo veku 72 rokov, posledne bytom Zohor, Nad potokom 11.

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 5. januára o 15,00 hodine v Dome smútku v Stupave pri novom cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 25. decembra zomrela naša bývalá občianka Helena Prosňáková rodená Martinkovičová vo veku 69 rokov, posledne bytom Gbely, predtým Zohor, Dolná 66.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 29. decembra o 11,00 hod v kostole v Stupave.

      

      Česť jej pamiatke!


 

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. decembra zomrela naša bývalá občianka Margita ZÁLESŇÁKOVÁ rodená Mifkovičová vo veku 85 rokov, posledne bytom Láb, predtým Zohor, Stupavská 5.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 27. decembra o 14,00 hod na cintoríne v Lábe.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 18. decembra zomrela naša bývalá občianka Terézia ČERVENÁ rodená Hubeková vo veku 69 rokov, posledne bytom Omšenie, predtým Zohor, Školská 3.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 21. decembra o 12,30 na cintoríne v Opatovej.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 9. decembra zomrela naša občianka Katarína Belešová rodená Fórová vo veku 87 rokov, posledne bytom Zohor, Kováčska 18.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 14. decembra o 14.30 hodine v Dome smútku v Zohore. 

   

    Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 5. decembra zomrel náš občan Ján HAVLÍK vo veku 74 rokov, posledne bytom Zohor, Námestie 1. mája 2.  

 

Pohreb zosnulého sa začne v piatok 10. decembra o 14,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. decembra zomrela naša občianka Mária, rodená VLČKOVÁ  vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná 46.  

 

Pohreb zosnulej sa začne v pondelok 13. decembra o 13,00 hodine v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jej pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 4. decembra zomrel náš bývalý občan Miroslav ŠČEPÁNEK vo veku 58 rokov, posledne bytom Malacky, predtým Zohor, Struhárova ulica. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 

     Česť jeho pamiatke!


Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 22. novembra zomrela naša bývalá občianka Anna FARKAŠOVSKÁ rodená Hubeková vo veku 82 rokov, posledne bytom Bratislava, predtým Zohor, Struhárova ulica.

Kto ju poznal, venujte jej tichú spomienku.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie