Hlavným poslaním výstavy pod názvom "Zachovajme si úctu k odkazu a tradíciám našich predkov – Zohor očami mladých" je ukázať a pripomenúť návštevníkom život našich predkov od počiatku ich príchodu do Zohora až po prítomnosť.

 

Výstava bude rozdelená do troch hlavných častí. Prvá časť nám pripomenie archeologické vykopávky v katastri obce Zohor. Vykopané artefakty by mali byť vystavené po dohode so Slovenským národným múzeom.

 

Druhá časť bude zahŕňať originálne nástroje a predmety pre každodennú potrebu na dedine po minulé storočia. Ukážky budú dokumentované autentickými dobovými fotografiami, ktoré zachytávajú ich použitie v praxi.

 

V tretej časti výstavy dáme možnosť prezentovať sa mladým umelcom - fotografom. K ich novodobému videniu a umeleckého zachytenia života v Zohore a jeho okolia.

Mladí fotografi Michaela Kostková, Matúš Granec a David Mackovič predstavujú novodobú generáciu a bude veľmi zaujímavé sledovať ich fotografické diela.

Výstava bude otvorená v piatok 13. júna od 17,00 hodiny. Trvať bude do stredy 18.júna 2014 do 18,00 hodiny. Organizátori všetkých srdečne pozývajú a úprimne sa tešia na vašu účasť.

 

 

Otváracie hodiny

Piatok - 17,00 hod. - 20,00 hod. - otvorenie výstavy

Sobota - 10,00 hod. - 19,00 hod. - výstava                      

Nedeľa - 15,00 hod. - 19,00 hod. - výstava

Pondelok, Utorok, Streda - 09,00 hod. - 18,00 hod. - výstava

 

 

Autor výstavy Juraj Štefanovič

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie