Úvod  Samospráva  Úradná tabuľa  Predaj a prenájom majetku

Úradná tabuľa

Predaj a prenájom majetku

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Veľkosť Popis Dátum
82 kB Zámer predať nehnutel'ný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa new-window 02.12.2020
944 kB Zámer prenechať nehnutel'ný majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa new-window 11.11.2020
1 MB Zámer prenechať nehnutel'ný majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa new-window 03.06.2020
83 kB Zámer predať nehnutel'ný majetok obce do nájmu z dôvodu osobitného zreteľa new-window 07.05.2020
419 kB Zámer prenechať nehnutel'ný majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa new-window 31.03.2020
59 kB Zámer predat'nehnutel'ný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa new-window 24.02.2020
58 kB Zámer predat'nehnutel'ný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa new-window 24.02.2020
56 kB Zámer predat'nehnutel'ný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa new-window 24.02.2020
428 kB Zámer prenechať nehnutel'ný majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa new-window 23.01.2020
384 kB Zámer prenechať nehnutel'ný majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa new-window 23.01.2020
63 kB Zámer zriadenia vecného bremena na nehnutel'ný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa new-window 21.01.2020
77 kB Zámer predat'nehnutel'ný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa new-window 09.01.2020
75 kB Zámer predat'nehnutel'ný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa new-window 09.01.2020
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie